Trúc sào Việt Nam – giá tại vườn Củ Chi, Bình Dương – BVA30

250,000