Tag Archives: cây tre luồng

Ứng dụng của cây tre Luồng

Cây tre luồng, còn được gọi là “water bamboo” hoặc “running bamboo,” là một loại cây tre có tên khoa học là Phyllostachys. Loại cây này có tính chất thích nghi với môi trường ẩm ướt và thường mọc nhanh, nên có nhiều ứng dụng hữu ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Sản phẩm…