Tag Archives: cây tre trúc

Ứng dụng của cây tre trúc

Cây tre trúc (Phyllostachys) có nhiều ứng dụng hữu ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: Xây dựng và Kiến trúc: Tre trúc thường được sử dụng trong xây dựng để làm cột, dầm, và khung kết cấu. Chúng có độ bền và khả năng chịu tải tốt, đặc biệt là trong xây…