Tag Archives: kiến trúc bền vững

Kiến trúc bền vững là gì?

Kiến trúc bền vững (sustainable architecture) là một phong cách xây dựng và thiết kế nhằm tối ưu hóa tác động của các công trình xây dựng đối với môi trường và xã hội, đồng thời cung cấp không gian sống và làm việc tốt cho con người. Mục tiêu chính của kiến trúc bền…