Tag Archives: tre tầm vông

Ứng dụng của tre Tầm Vông

Tre tầm vông (Dendrocalamus giganteus) là một loại cây tre lớn phổ biến, đặc biệt ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cây tre này có nhiều ứng dụng hữu ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng của tre tầm vông: Xây dựng: Tre tầm…